Zakât-ul-Fitr ges endast till muslimer

al-Hasan al-Basrî sade:

”Ahl-udh-Dhimmah har ingen rätt till obligatorisk allmosa. Dock är det tillåtet att skänka frivillig välgörenhet till dem.”

Detta är vad som har bekräftats i föreskriften och utgjort Salafs praxis. Jag känner inte till att någon följeslagare gav dem Zakât-ul-Fitr.

Abû Ishâq berättade att Abû Maysarah sade:

”De brukade samla Zakât-ul-Fitr till honom varvid han skänkte det, eller något av det, till munkarna.”1

Denna rapportering har dock en avbruten berättarkedja till Abû Maysarah som hette ´Amr bin Shurahbîl. Den är alltså inte autentiskt rapporterad från honom. Abû Ishâq as-Sabî´î var en bluffare som i det här fallet inte klargjorde i fall han hade hört återberättelsen från Abû Maysarah.

1Abû ´Ubayd (1996/613) och Ibn Zandjûyah (1276).