Zakât-ul-Fitr efter ´Îd-bönen är ogiltigt

Fråga: Vad är domen för att betala Zakât-ul-Fitr efter ´Îd-bönen?

Svar: Det är ogiltigt att betala Zakât-ul-Fitr efter ´Îd-bönen. Zakât-ul-Fitr är en tillfällig dyrkan som gäller en särskild tid. Om det försenas utan giltigt skäl är det ogiltigt. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det betalas innan människorna går ut till bönen.”

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att betala det innan bönen är en accepterad allmosa och att betala det efter bönen är endast en välgörenhet i mängden.”1

Skulle han däremot skjuta upp på det på grund av ett skäl som glömska eller avsaknaden av fattiga natten till ´Îd, är det giltigt.

1al-Bukhârî (597) och Muslim (683).