Välgörenhet

Härmed kan du betala årliga allmosor, skänka välgörenhet, sona för uteblivna dagar i Ramadhân och all annan form av välgörenhet som ges till fattiga muslimer i Marrakech, Marocko.

 

  • 30 SEK för daglig matning av en fattig muslim (It´âm). 900 SEK för en hel månad.
  • 300 SEK för bruten ed (Kaffârah).
  • 1800 SEK för samlag under dagtid i Ramadhân (Kaffârah).
  • Årliga allmosor (Zakâh).
  • All form av välgörenhet inklusive oönskad ränta som går till allmänt bruk (Sadaqah).

All form av omnämnd utdelning och betalning sker personligen av oss.

SWISHNUMMER:

+46 72 928 54 22

 

OBS! Det är mycket viktigt att ni skriver in ändamålet med insättningen så att pengarna förvaltas på korrekt sätt. Ändamålet skall anges utmed de ovannämnda orden inom parenteserna.

www.darulhadith.com