Zakâh

Härmed kan du betala årliga allmosor, skänka välgörenhet, sona för uteblivna dagar i Ramadhân och all annan form av välgörenhet som ges till fattiga muslimer i Marrakech, Marocko.

  • 25 SEK för daglig matning av en fattig muslim (It´âm). 750 SEK för en hel månad.
  • 250 SEK för bruten ed (Kaffârah).
  • 1500 SEK för samlag under dagtid i Ramadhân (Kaffârah).
  • 1500 SEK för lammslakt (köttet slaktas, styckas, delas ut samt ullen som garvas och delas ut till behövande) (Slakt).
  • Årliga allmosor (Zakâh).
  • All form av välgörenhet inklusive oönskad ränta som går till allmänt bruk (Sadaqah).

All form av omnämnd utdelning och betalning sker personligen av oss.

Bankuppgifter:

Swedbank

413.032.086-6

Clearingnummer: 8214-9

OBS!

Det är mycket viktigt att ni skriver in ändamålet med insättningen så att pengarna förvaltas på korrekt sätt. Ändamålet skall anges utmed de ovannämnda orden inom parenteserna.

www.darulhadith.com