Visad religion i otroget land

Fråga: När är det obligatoriskt respektive rekommenderat att utvandra?

Svar: Det är obligatoriskt att utvandra när man inte kan visa sin religion i det otrogna landet. När man varken förmår att kalla till islam eller fördöma de otrogna för deras otro. Det är betydelsen av att förmå visa religionen. Vissa tror att det handlar om att kunna be och fasta i fred. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att de skall fördömas för sin otro och sitt avguderi. Det är visad religion. Inga länder, vare sig otrogna eller andra, förbjuder bön och fasta.