Villkor för koalition med de otrogna mot muslimska terrorister

Fråga: Anses samarbetet som ett muslimskt land har med ett otroget land mot en orättvis muslimsk grupp som hotar säkerheten och stabiliteten vara kärlek och stöd till de otrogna?

Svar: Om de är i behov av det och nödställda, är det okej förutsatt att de inte låter de otrogna ta makten över muslimerna. Det är tillåtet att ta hjälp av dem genom att köpa eller låna vapen från dem. Därtill måste de akta sig för de otrogna.