Vi fastslår ingens martyrium

Fråga: Är det tillåtet att utse en person som stupar på slagfältet till martyr?

Svar: Förhoppningsvis dog han martyrdöden. Vi fastslår ingens martyrium. Vi kan bara hoppas på att han erhåller den. Sådant fastslår vi bara för den som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastslog för.