Vi älskar Djihâd, men detta är inte Djihâd

Fråga: Varför denna fientlighet gentemot Djihâd och varför lockas människorna från att gå ut i Djihâd? Det är känt att det islamiska samfundet är i behov av Djihâd medan fienden inte vill ha Djihâd. Varför håller vi med dem? Vad är betydelsen av ”… så att ni injagar skräck…”?

Svar: Vi älskar Djihâd och önskar oss det, men detta är inte Djihâd. Vi har sagt att detta inte är Djihâd. Detta är förstörelse. Är det Djihâd att döda människor utan rätt? Han dödar till och med sig själv utan rätt. Är det Djihâd? Det är inte Djihâd. Djihâd har domar, villkor och regel. Det är den muslimske makthavaren som leder och kallar till det. Till och med israeliterna sade till sin profet:

ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبيل اللهِ

”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Allâhs sak.” (2:246)

De begav sig inte iväg beväpnade för att kriga på egen hand:

ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبيل اللهِ

”Låt oss få en konung, så skall vi kämpa för Allâhs sak.” (2:246)

Det vill säga en ledare. Vem bad de det om? En av deras profeter, makthavaren. Djihâd, som är en av makthavarens förfoganden, hänvisas till makthavaren. Det är han som befaller det och tar på sig det. Det är han som rekryterar arméerna och förbereder vapnen. Allâh sade:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ

”… så att ni injagar skräck i Allâhs fiender…” (8:60)

Han sade inte att ni skall injaga skräck i muslimerna och dem som man har avtal med. Han sade:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ

”… så att ni injagar skräck i Allâhs fiender och era fiender…” (8:60)