Vem tillåter Sheelat?

Fråga: Den senaste tiden har ett fenomen benämnt ”Sheelat” blivit utspritt. Somliga människor säger att det är tillåtet eftersom det är instrumentfritt. Det finns så kallade kallare som närvarar vid dessa Sheelat och marknadsför dem på så sätt. Vad råder ni?

Svar: Det är syndigt. Sheelat är sång. Vad annars är Sheelat? Det är en form av sång och har kanske till och med en värre påverkan och melodi. Det är obligatoriskt att undvika Sheelat, förbjuda dem och hålla sig borta från dem och dem som håller i dem. Han som tillåter dem skall ignoreras. Vem tillåter dem? Kommittén för utslag? De erkända lärda? Allas utslag accepteras inte.