Vem stödjer massakern på muslimerna i Bosnien och Hercegovina?

Innan vi börjar tala om denna träffs ämne, skulle jag vilja nämna de väldiga saker som Allâhs fiender och våra fiender, de kristna serberna, har gjort mot muslimerna i Bosnien och Hercegovina medan FN ser och hör på. Ingen förnuftig person tvivlar på att FN planerar saker och ting och att detta kristna samfund spelar en stor roll när det kommer till att låta de kristna serberna göra det de gör med muslimerna. De har gjort saker och ting som inte kan begripas av förståndet och religionen.

Det sägs att de samlade ihop 700 ungdomar på en idrottsanläggning. Därefter slaktade de dem framför varandra som lamm. Därefter lät de kvinnorna och barnen under 6 år vara bara för att de inte visste vad de skulle göra med dem. Ungdomarna mellan 6 och 16 samlades ihop och mellan dem och deras familjer stod soldater. Barnet ropar efter sina föräldrar, men ingen svarar. Detta är fruktansvärt sorgligt. Samtidigt sitter FN och tittar på. Vi ber Allâh att han förstör dem och att Han låter muslimerna få det sista ordet.

Jag svär vid Allâh att jag önskar att muslimerna drog sig ut ur denna organisation, FN, som är enad om att göra sluta på islam. Detta gäller i synnerhet i Europa och i synnerhet efter att ha sett att den muslimska ungdomen har börjat bli aktiv. De vill återvända till Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De vill avskaffa lagar som inte Allâh har uppenbarat i Sin Skrift och via Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De vill att Allâhs ord skall råda över hela världen. När de kristna länderna såg denna aktivitet från muslimerna, sade de:

”Det går inte att det finns ett islamiskt land i centrala Europa. Det måste förgöras en gång för alla.”

Vi ber Allâh (ta´âlâ), den Starke och den Allsmäktige, att överväldiga dem med Sin styrka och makt och förgöra serberna och dem som hjälper dem mot muslimerna och att Han låter muslimerna göra det rätta.