Vem skall avrätta mannen som förtalar profeten?

Fråga: En student framförde från er att ni sade under gårdagens lektion att den som förtalar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall dödas ehuru han ångrar sig och att han inte kan ångra sig…

Svar: Det är makthavaren som dödar honom. Det är inte du som skall döda honom. Det är makthavaren som skall döda honom. Det är han som dödar honom efter en dom från en Sharî´ah-baserad domstol. Det är ingen kaotisk fråga. Jag sade inte så. Jag sade inte att alla kan döda honom. Ljuger de om mig när jag är närvarande? Fri är Allâh från brister!