Vem får döda Khawâridj?

Fråga: Det finns Khawâridj i vårt land som sår fördärv. Det här året, mot slutet av Ramadhân, dödade de människor som bad Tarâwîh. Är det tillåtet att döda dem och vad är domen för att samarbeta med dem?

Svar: Ja, det är Khawâridjs lära. De dödar de troende och låter avgudadyrkarna vara. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat sanning.

Vad gäller att döda dem, så är det myndigheterna, makthavaren, som står för det. Individer skall inte göra det. Det leder till kaos. Om ni dödar dem, dödar de er och era barn. Det leder till kaos och blodspillan. Den här frågan refereras till makthavaren om det finns en makthavare som verkställer straffen. Om det inte finns någon makthavare, är det inte tillåtet att verkställa straff och döda. Det leder till kaos.