Vem ber man om Fatâwâ?

publicerad
28.12.2010

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîl-Hars al-Watanî

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Vem ber man om Fatâwâ? Kan man fråga imamen i moskén, vilken student som helst eller måste en Muftî uppfylla speciella villkor?

Svar: Det råder inga tvivel om att en person råkar ut för oklarheter som någon måste klargöra.

Fatâwâ varierar. Generella och svåra Fatâwâ ges av de lärda som har ansvar för dem. Vad gäller enkla frågor om tvagningen, bönen och handlingar och som känns till av studenterna, så kan du fråga imamen i moskén eller någon student. Frågorna varierar som sagt.

I vilket fall som helst frågar du endast den vars kunskap du litar på. Du kommer ju trots allt att handla utmed hans svar. Därför måste det vara en person vars kunskap och handlingar du litar på. Fråga endast den du litar på och anser vara rådvänlig och uppriktig.