Vem avrättar personen som inte ber?

Fråga: I vårt land finns det många som endast är muslimer vid namn. De ber inte. Är de muslimer eller avfällingar? Är det lovligt eller olovligt att döda dem?

Svar: Den som inte ber tillhör inte muslimerna. Han tillhör avfällingarna som har lämnat islam. Det är obligatoriskt att kalla honom till islam. Antingen vägleds han och börjar be, vilket är Allâhs gåva till honom, eller också måste han avrättas. Dock är det makthavarna som skall avrätta honom och inte allmänheten. Liknande frågor sköts av makthavaren.