Vem avrättar magikern? 2

Fråga: Det har rapporterats hur vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) avrättade magiker. Får vilken muslim som helst avrätta en magiker om han råkar på honom eller är det specifikt för makthavaren?

Svar: Det är specifikt för makthavaren. Därtill skall det komma en dom från domstolen. Det är ingen kaotisk fråga. Det är en Sharî´ah-baserad domstol som ger en sådan dom varpå makthavaren verkställer den.