Vårt förhållande till underverken i Afghanistan

Numera rapporteras underverk från djihâd i Afghanistan. Underverken som nämns nu är inte alls konstiga eller förkastliga. Allt handlar om att de är i behov av bekräftelse som en rapportering. Att en martyr doftar mysk är inte alls konstigt. Att vår Herre (´azza wa djall) skonar visa kämpar i form av att en granat faller bredvid dem utan att explodera, [så säger Han]:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

”Allâh är de troendes Försvarare.”1

Allt det är möjligt. Allt handlar om det som sägs nu är påhitt eller överdrifter. Så fort någon berättar en berättelse tar vi emot den och betror den.

Det jag tror på och dyrkar Allâh med är att varje muslim är ålagda att tro på att Allâh (´azza wa djall) ärar några av Sina troende, gudfruktiga och rättfärdiga slavar med ovanliga underverk. Det är dock inget krav att varje muslim får ett underverk. Vi vet ju att de bästa människorna efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är de tio som blivit lovade paradiset och de bästa av dem är de fyra renläriga kaliferna. Ingen av dem nämns i samband med dessa underverk. Det är inget krav att varje rättfärdig muslim nämns tillsammans med ett underverk. Men visst kan det hända. Allt handlar om att det är autentiskt rapporterat.

122:38