Värre att påstå att Allâh inte talade med Mûsâ än att Qur’ânen är skapad

Att säga att Allâh inte talade med Mûsâ går tvärt emot det som uttryckligen står i Qur’ânen. Det är allvarligare än att säga att Qur’ânen är skapad. Den som säger så skall tvivelsutan krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han eftersom han har opponerat sig det som står i Qur’ânen.

Så dömde imamerna och Salaf liknande personer. Den som säger att Qur’ânen är skapad går hand i hand med den som säger att Allâh inte har talat med Mûsâ sett till innebörden. Därför gjorde Salaf Takfîr på honom. al-Bukhârî nämnde i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd”:

”Sufyân ath-Thawrî sade: ”Den som säger att Qur’ânen är skapad är otrogen.”