Varken jude eller nasaré, utan Salafî

Fråga: Är det uppmjukning att kalla judar för ”israeler” och nasaréer för ”kristna” så att de inte hatas? Är det korrekt att säga ”nasaré” istället för ”kristen”?

Svar: De termerna brukar de sinsemellan. Ordet ”kristen” tillämpas på den som dyrkar Kristus. Bokens folk tillskrivs Tora och Evangeliet.

Det viktiga för den troende är att han varken associerar sig med judar, nasaréer eller innovatörer som Djahmiyyah och Mu´tazilah, till dess att de tar avstånd från avguderi och avgudadyrkare. Istället skall han tillskriva sig Ahl-us-Sunnah, följeslagarna och deras efterföljare som följde den raka vägen; de rättfärdiga Salaf.