Var as-San´ânî Salafî i trosläran, Zaydî i förgreningsfrågorna?

Fråga: Kan man säga att Shaykh Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî var Salafî sett till trosläran och Zaydî sett till förgreningsfrågorna?

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Vem sade att han var Zaydî? Vem har berättat för dig att han var Zaydî sett till förgreningsfrågorna? Han var en Muhaddith och tillhörde de lärda och Fuqahâ’ inom Hadîth. Må Allâh benåda honom.