Vänskap med Ahl-ul-Bid´a och otrogna?

Fråga: Vissa säger att det är okej att ha Shî´ah och judar till vänner eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte den judiske pojken.

Svar: Din ignorant! Han besökte honom för att kalla honom till Allâhs religion. Han sade till honom:

”Vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Pojken som låg på sin dödsbädd tittade på sin fader som sade:

”Lyd Abûl-Qâsim.”

Då sade pojken:

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till sina följeslagare:

”Ta hand om er broder.”1

Det vill säga ta hand om hans begravningsceremoni. Han sade: ”Ta hand om er broder” därför att han hade konverterat till islam. Muslimerna skulle ta hand om honom genom att tvätta honom, linda honom, be för honom och begrava honom. Han besökte honom för att kalla honom till islam.

1Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En judisk pojke som brukade tjäna profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sjuk. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom för att besöka honom fann han hans fader läsa Tora vid hans huvud. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jude! Jag frågar dig i namn av Allâh som uppenbarade Tora för Mûsâ. Nämns min beskrivning och uppkomst i Tora?” Han sade: ”Nej.” Då sade pojken: ”Jo, Allâhs sändebud! Jag svär vid Allâh att det gör de visst. Vi kan visst läsa om din beskrivning och uppkomst i Tora. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ta bort den här från hans huvud och ta hand om er broder.” (Autentisk berättarkedja enligt Ibn Taymiyyah i ”al-Djawâb as-Sahîh” (5/172))