Vägen till respekten

Det är mycket beklagligt att muslimerna inte har vågat försvara sina länder. De gjorde sig kvitt den militära koloniseringen till skillnad från den ideologiska och metodiska koloniseringen som är farligare än den militära. Den är dessvärre kvar bland muslimerna. De har inte klarat av att göra sig kvitt denna vidriga kolonisering.

Du ser hur författare, journalister och media skriker efter demokratin. Innan skrek de efter socialismen till dess att Allâh tillintetgjorde den. Än i dag skriker de efter nationalism, demokrati och annat. Ytterst ett fåtal muslimer skriker efter att vi skall hålla fast vid Allâhs rep och endast söka ära via Allâhs skrift. Det är bara svaga röster som ropar efter det.

Nästan överallt hörs de höga och starka rösterna och rösterna i tidningarna, tidskrifterna och på andra platser som skriker efter ett blint följe av islams fiender. Först och främst skrias det efter demokratin som endast har medfört undergång och förstörelse till muslimerna. De har dock varken lärt sig eller dragit någon lärdom av det.

Allâh ser ned på dem. De ser ned på sig själva. De otrogna ser ned på dem. Sålunda ser du hur de gör narr av islam, Qur’ânen och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om muslimerna hade återvänt till Qur’ânen och Sunnah hade återfått sin respekt. Då hade islams fiender inte kunnat våga sig på vad de vill av det som de gör i dag. Allt detta är bittra följder av att inte hålla fast vid Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) rep, Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.