Vad händer med den avlidne vars kropp inte begravs?

Författare: Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 109

Fråga: Kommer den avlidne som inte begravs utan blir
uppäten av rovdjur eller skingrad av vindar att straffas i graven?

Svar: Ja, hans själ kommer att straffas, ty kroppen har
upphört, utplånats och försvunnit. Denna fråga hör dock till
de dolda frågorna [Amr Ghaybî] och jag kan inte fastställa att kroppen
inte kommer att få smaka på detta straff, även om den har
försvunnit eller brunnit upp. Det kommande livets frågor kan inte
jämföras med detta liv.