Vad händer med al-Mahdî när ´Îsâ kommer?

Fråga: Vad händer med al-Mahdî när Allâhs profet ´Îsâ bin Maryam kommer?

Svar: Allâh vet bättre. Hans styre upphör dock när Messias ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) kommer. Allâh vet bättre vad som händer med honom.