Vad beror extremismen på?

Idag finns det, som ni vet, extremister som är för hårda. De har extrema tankar. De står för skrämmande handlingar. De hävdar att det är Djihâd. De dödar muslimer och otrogna som vi har avtal med, vilkas liv Allâh har förbjudit att tagas. De dödar människor som Allâh har förbjudit och påstår att det är Djihâd. Det är frukterna av överdrift och brist på förståelse inom Allâhs (´azza wa djall) religion.