Utvandring från islamiskt land

Fråga: Vi bor i ett islamiskt land vari ytlig Sunnah, såsom skägg och slöja, bestrids. Personen som praktiserar Sunnah utsätts för ständiga förhör. Är det tillåtet att utvandra till ett annat islamiskt land?

Svar: Det är inte bara tillåtet; det är obligatoriskt att utvandra. Om han inte klarar av att visa sin religion, blir det vid förmåga obligatoriskt att utvandra.