Utflyttning från ett olycksdrabbat hem

Fråga: En person flyttade in i ett hem varpå han råkade ut för sjukdomar och andra olyckor. Numera är både han och hans familj negativt inställda till hemmet. Får han flytta ut på grund av detta?

Svar: Ja, det får han göra. Det finns många andra hem. Han får bygga ett nytt eller köpa ett nytt för att undkomma problem.