Ungdomarna tar lagen i egna händer

Fråga: Vissa ungdomar slår en person som dricker sprit ute på gatan och verkställer straffen. Om de ser någon göra något säger de:

”Verkställ straffen! Frågan har inget med makthavaren att göra. Och om man skulle säga att de är förknippade med makthavaren, så har även han låtit bli att verkställa straffen. Vi uppfyller endast Allâhs befallning och frukta Honom så gott ni kan.”

Hur råder ni ungdomarna i denna fråga?

Svar: Har vi inte talat om denna fråga och att Ibn Taymiyyah brukade tillämpa dessa straff? Jag tror att vi har talat om det vid vissa tillfällen.

Sammanfattningsvis sade vi att frågan varierar från en period till en annan och från en makthavare till en annan. En makthavare kan bli glad, eller så tillåter han åtminstone, att någon tillämpar straffen. Därför brukade domare och lärda göra det; makthavaren klarade inte av att göra allting på egen hand. Till följd därav lät han andra såsom domare och lärda göra det istället.

Om det då finns en person som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som verkställer straffen utan att hindras av makthavaren utan kanske till och med stöds och hjälps, så är det mycket bra. Skulle det  vara rena motsatsen, anser jag att det endast är makthavaren som verkställer straffen och inte medborgare. Att töja på frågans gränser kan leda till kaos och i synnerhet om någon dödas för att ha dödat utav misstag, för att inte tala om avsiktligt. I detta fall släpps lustarna fria. De klarar inte av att ta det lugnt och forska huruvida personen dödades oavsiktligt eller avsiktligt. Härmed förvärras situationerna mellan stammarna och framförallt om de redan hatar varandra. Detta kan leda till att  stamkonflikterna varar en lång tid.

Sålunda är det makthavarna som verkställer straffen i grund och botten. Det enda undantaget är då det inte uppstår problem mellan makthavaren och medborgarna och medborgarna emellan.