Tre profeter – en tid – en stad – men ingen Djihâd

Fråga: Anses attacken 9/11 i USA ha stärkt islam? Anses det ha varit Djihâd för Allâhs sak?

Svar: Djihâd i islam har villkor. Djihâd har bara föreskrivits för att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord skall råda och islam och muslimerna skall stärkas. När någon som helst form av Djihâd, krigföring eller aktivitet skadar islam och muslimerna och orsakar deras svaghet och förnedring, vet man att saken inte är från islam eller Djihâd för Allâhs sak.

Förmodligen vet muslimerna som bodde i USA under attacken bäst vilken förnedring och förödmjukelse de råkade ut för. Afghanerna vet det. Alla muslimer vet vilken förnedring och förödmjukelse de råkade ut för efter det attentatet. Islam förkastar dessa idiotiska handlingar. Jag svär vid Allâh att islam har inget med dem att göra. Djihâd har som sagt föreskrivits för att Allâhs ord skall råda samt för att islam och muslimerna skall stärkas.

När romarna belägrade Palestina på israelernas tid levde tre profeter och de utropade inte Djihâd. Dessa tre var Zakariyyâ, ´Îsâ och Yahyâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Om din Herre hade velat skulle Han befallt någon av dem att be mot dessa fiender så att Allâh kunde dränka dem liksom Han dränkte Nûhs folk och förgjorde ´Âd och Thamûd. Dock prövar Allâh människorna med varandra:

وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

”Om Allâh ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov.”1

När befaller och prövar Allâh samfundet med Djihâd? När de är starka och förmögna och lever upp till villkoren som berättigar dem till seger och makt. Under svaga förhållanden ålägger Allâh inte ens profeterna, som är Hans närmsta och bästa skapelser, att gå ut i Djihâd. Allâh bönhör snabbt deras böner. Allâh har utplånat vissa folkslag på grund av vissa profeters böner. Allâh likviderade Farao och hans folk för att hjälpa Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men Allâh prövar den Han vill. Och när Han prövar så ålägger Han inte ens profeterna något som de inte klarar av.

Det har alltså levt profeter då Djihâd har varit föreskrivet utan att ha befallts av Allâh att gå ut i Djihâd. Varför befallde inte Allâh dessa tre profeter som levde samtidigt och på samma plats (Jerusalem) att gå ut i Djihâd och köra ut romarna från Jerusalem? Djihâd var trots allt föreskrivet i deras religion. Därför att det hör till Allâhs universella och religiösa domar att inte befalla människorna något som de inte klarar av. Klarar dessa människor som attackerade WTC kriga mot USA, Europa, Öst och Väst? Har de förmågan? De har inte förmågan. Därför går deras handling mot den islamiska föreskriften, logiken och alla andra föreskrifter. Deras agerande orsakar bara muslimernas och islams förnedring och förödmjukelse. Deras agerande ger islam ett dåligt rykte. Hur mycket har inte Väst fördunklat islam! De målar upp islam som en barbarisk och kaotisk religion. De gjorde så under Gulfkriget och nu efter 9/11 gör de samma sak.

De lärda har fördömt dessa handlingar och förklarat att islam har inget med dem att göra. De har talat sanning.

147:4