Tawhîd för barn

Fråga: Vilka Tawhîd-böcker rekommenderar ni för barn?

Svar: Shaykh och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) bok ”Thalâthat-ul-Usûl”. Den är bra, enkel och underlättad.