Tamburin för män

Fråga: Vad är domen för att män spelar tamburin?

Svar: Det räcker att veta att till och med kvinnor får bara spela tamburin i samband bröllop och ´Îd. Männen får göra något annat:

Vi är ålagda att dö och kriga

medan de vackra kvinnorna måste släpa på sina kläder