Takfîr på as-Suwaydân och Sayyid Qutb?

Fråga: Det sägs att ni säger att Târiq as-Suwaydân är en kättare. Stämmer det? Vad anser ni om hans kassettband?

Svar: Nej, det har jag inte sagt. Jag säger bara att han är en vilsen innovatör. Jag har inte anklagat honom för kätteri. Det har jag inte ens sagt om individer som är värre än han.

Jag har inte sagt att Sayyid Qutb är en kättare. Sayyid Qutb är en vilsen innovatör. Den som säger att Sayyid Qutb är från Ahl-us-Sunnah känner varken Sunnah eller Ahl-us-Sunnah. Sayyid Qutb hädade flera gånger. Trots det gör vi inte Takfîr på honom. Till vår metodik hör att vi inte gör Takfîr på någon som hädar förrän hans ursäkter upphör. Vi är inte på det viset på grund av rädsla för andra; vi är så på grund av en metodik. Mannen besatt panteism och panenteism och förtalade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Jag förundras av att det finns människor som lever i ett land av Sunnah och fortfarande inte fattar dessa saker. Jag svär vid Allâh att det är en katastrof. Denna katastrof har drabbat samfundet; de helgar individer och prioriterar dem framför Allâhs religion. För dem är Sayyid Qutb mer värdefull än Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Vilken extremism! De helgar individer. Den senaste tiden finns det dessvärre ungdomar som associeras med Salafs metodik som låter bli att fördöma dessa villfarelser. Vilsna individer höjs till skyarna. De klarar inte av att de kritiseras.

Läs mina böcker. Den som har ett tvivel får säga att jag har uttalat mig felaktigt om Sayyid Qutb, men den som menar att han varken var vilsen eller innovatör pratar enbart struntprat. Salaf gjorde till och med Takfîr på grund av Sayyid Qutbs innovationer. Han sade att Qur’ânen är skapad. Han negerade beskådningen av Allâh. Den som faller i ett av dessa två fel är otrogen enligt Salaf. Vad skall då sägas om en person som besitter saker och ting som kom till långt efteråt, liksom socialism, religionsfrihet och andra katastrofer som är ren otro? Trots det gör jag inte Takfîr på honom:

Är det oförlåtligt att döda en person i skogen

men diskutabelt att döda ett helt folkslag?

Den här frågan är inte alls diskutabel. Hur skall den vara det? Vilken orättvisa mot islam är större än att angripa islam på grund av en person? Hela islam angrips på grund av en enda individ. Individen har så pinsamma villfarelser att det är skämmigt att stå på hans sida. En person som har en islamisk ära och heder är för ädel för att associeras med en sådan individ och försvara honom.

Vi har inte förtalat honom trots att han förtalade följeslagarna. Vi har inte förtalat honom trots att han förtalade profeterna. ash-Shâfi´î avvisade Mâlik, Ahmad avvisade ash-Shâfi´î, ad-Dâraqutnî avvisade al-Bukhârî och Muslim – islams imamer och Ahl-us-Sunnahs berg. Men när vi avvisar en persons villfarelser med kunskap och bevis, bekrigar de oss. Och vem är det som bekrigar oss? Folk som säger att de är Salafiyyûn! Har ni någonsin läst om en målgrupp som är så destruktiv mot Salafs metodik som denna? Nej, den finns nämligen inte.

Lyssna inte på hans1 kassettband. Mannen är ignorant, han vet varken in eller ut. Han har ingen koll på autentiskt och svagt. Han är en lekman. Jag vet inte vad han har studerat. Hur skall ni ta kunskap av honom? Jag har träffat beduiner som kan historia, historiska slag, slagen i Badr och Hunayn och allt vad de innebär – lekmän som kan historia. Vi behöver inte Târiq as-Suwaydân som lär oss sina villfarelser. Därtill är han en anledning till att följeslagarna förtalas. Han har eggat Râfidhah till att förtala sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Hans tänk och lektioner gagnar endast Râfidhah. De gagnar inte Sunnah. Han klargör inte följeslagarnas status. Han slår inte vakt om deras heder. Han utsätter dem för förtal och skymf. Salaf är ju enade om att följeslagarnas dåliga sidor inte får komma på tal. Det är inte tillåtet. Den här mannen förnedrar Ahl-us-Sunnah. Jag har lyssnat på ett av hans band. Jag svär vid Allâh att han förnedrade Ahl-us-Sunnah och ärade Râfidhah däri. Han sade något i form av att både vi och våra bröder har fel och om vi hade granskat oss själva så hade vi insett att vi har likadana fel. Det betyder att Ahl-us-Sunnah har likadana villfarelser som Râfidhah som förtalar följeslagarna, dyrkar andra än Allâh och avgudar Huset!

1Târiq as-Suwaydân.