Svärden som erövrar världen

Sanningen är att det är villfarelser och innovationer som har rivit samfundet. Det är dessa sjukdomar som har rivit samfundet. Om dessa människor hade varit mottagliga till behandlingen skulle kroppar och förstånd varit friska och sunda. De hade gått ut och befriat de islamiska länderna som har beslagtagits. Därefter hade de erövrat Europa och USA, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lovade när han berättade om den väntade erövringen mot slutet av tiden.

Kommer Konstantinopel att erövras av mytomaner och gravdyrkare? Eller kommer Konstantinopel endast att erövras av islamiska svärd och rena hjärtan som endast håller fast vid Qur’ânen och Sunnah? Världen kommer enbart att renas med Allâhs sanna religion och Hans ärliga och uppriktiga tjänare som håller fast vid Hans religion och metodik. Ingen annan kommer någonsin att leva upp till detta.