Sûfiyyahs Ibn ´Arabî kunde träffa profeternas själar

al-Munâwî sade:

Till Ibn ´Arabîs underverk hör de hans elev Sadr al-Qûnawî ar-Rûmî nämnde: ”Vår Shaykh Ibn ´Arabî kunde träffa vilka profeters och forna helgons själar han än ville och det på tre sätt: Han kunde frambringa deras själar till detta liv så att han träffade dem i den kroppsliga skepnad och gestalt som de hade i jordelivet, han kunde frambringa dem i sömnen och han kunde frigöra sig sin kropp och enas med dem.”