Studier hos Muhammad Raslân i Manûfiyyah

Fråga: Rekommenderar ni att man åker till Manûfiyyah för att studera hos Muhammad Sa´îd Raslân?

Svar: Han är en av Salafiyyûns bästa Mashâyikh som jag känner till. Han är den tydligaste som jag känner till i Egypten. Den tydligaste metodiken som jag känner till i Egypten ägs av Dr Muhammad Sa´îd Raslân.

Fråga: Rekommenderar ni att man reser till honom för att studera?

Svar: Ja, det är okej.