Studera hos Muhammad al-Madkhalî?

Fråga: Det finns möten och lektioner med Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî. Rekommenderar ni oss att närvara hos honom?

Svar: Javisst.