Straffet för tidelag

al-Khiraqî sade:

“Den som har tidelag skall straffas och vanhedras. Djuret skall avrättas.”

Det finns flera rapporteringar från Ahmad i sakfrågan. Det har rapporterats att han har sagt att han skall vanhedras utan att straffas. Detta har också rapporterats av Ibn ´Abbâs, ´Atâ’, ash-Sha´bî, an-Nakha´î, al-Hakam, Mâlik, ath-Thawrî, Hanafiyyah och Ishâq. Det är även en av ash-Shâfi´îs åsikter.

Hans andra åsikt säger att han är jämlik med den som begår homosexuell handling. al-Hasan sade:

“Hans straff skall vara straffet för otukt.”

Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân sade:

“Både han och djuret skall avrättas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Den som har tidelag skall avrättas och avrätta djuret tillsammans med honom.”

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Beviset för den första åsikten är att det inte finns något autentiskt bevis i frågan. Det är inte heller möjligt att jämföra tidelag med mänsklig sex eftersom djuret saknar helgd. Dessutom är ett straff inget som avskräcker eftersom majoriteten äcklas av handlingen i alla fall. Sålunda handlar man utmed grunden vilket i detta fall innebär uteblivet straff. Hadîthen rapporteras av ´Amr bin Abî ´Amr och den bekräftas inte av Ahmad. at-Tahâwî sade:

“Den är svag.”

Ibn ´Abbâs åsikt är rena motsatsen, nämligen det som rapporteras från honom. Abû Dâwûd sade:

“Detta försvagar hadîthen från honom.”

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

“Jag frågade Ahmad om mannen som har tidelag. Han gav han inget svar och bekräftade inte ´Amr bin Abî ´Amrs hadîth.”

Straff verkställs inte utifrån tvivel. På så sätt är det inte tillåtet att verkställa det med en hadîth som består av denna tvetydighet och svaghet.