Straffet för att ha djursex

publicerad
05.06.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (12/351-352)

al-Khiraqî sade:

“Den som har djursex skall straffas och vanhedras. Djuret skall avrättas.”

Det finns flera rapporteringar från Ahmad om den som har djursex. Det har rapporterats att han har sagt att han skall vanhedras utan att straffas. Detta har också rapporterats av Ibn ´Abbâs, ´Atâ’, ash-Sha´bî, an-Nakha´î, al-Hakam, Mâlik, ath-Thawrî, Hanafiyyah och Ishâq. Det är även en av ash-Shâfi´îs åsikter.

Hans andra åsikt säger att han är jämlik med den som begår homosexuell handling. al-Hasan sade:

“Hans straff skall vara straffet för otukt.”

Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân sade:

“Både han och djuret skall avrättas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Den som har djursex skall avrättas och avrätta djuret tillsammans med honom.”

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Beviset för den första åsikten är att det inte finns något autentiskt bevis inom frågan. Det är inte heller möjligt att jämföra djursex med mänsklig sex eftersom djuret saknar helgd. Dessutom är ett straff inget som avskräcker eftersom majoriteten äcklas av handlingen i vilket fall som helst. Sålunda handlar man utmed grunden och det är ett uteblivet straff. Hadîthen rapporteras av ´Amr bin Abî ´Amr och den bekräftas inte av Ahmad. at-Tahâwî sade:

“Den är svag.”

Ibn ´Abbâs åsikt är rena motsatsen, nämligen det som rapporteras från honom. Abû Dâwûd sade:

“Detta försvagar hadîthen från honom.”

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

“Jag frågade Ahmad om mannen som har djursex. Han gav han inget svar och bekräftade inte ´Amr bin Abî ´Amrs hadîth.”

Straff verkställs inte via tvivel. På så sätt är det inte tillåtet att verkställa det med en hadîth som består av denna tvetydighet och svaghet.