Sonar för sin dåliga behandling av maken

Fråga: Medan min fader levde behandlade min moder honom på ett dåligt sätt. Hur skall hon sona för det?

Svar: Hon får skänka välgörenhet å hans vägnar. Hon får be för honom och göra det ofta. Hon får som sagt skänka välgörenhet å hans vägnar. Förhoppningsvis raderar Allâh det från henne.