Som att tvätta urin med urin

Fråga: Vi hör många rekommendera visor (الاناشيد) istället för musik eftersom visorna är mindre syndiga. Är det korrekt att säga så?

Svar: Det är som att tvätta urin med urin. Orenhet tvättas inte med orenhet. Lyssna på Qur’ânen. Lyssna på de lärdas ord. Lyssna inte på visor. Visor tar dig till sånger. Visor är bara kända hos Hizbiyyûn. De är deras kännetecken. Eller också hos Sûfiyyah – bara dessa två grupper.