Skillnaden mellan Salafiyyah och de andra grupperna

Fråga: Vissa människor hävdar att Salafiyyah är en i mängden av alla dagens grupper på fältet och att de har samma dom som alla andra grupper. Vad säger ni om det?

Svar: Precis som vi sade är Salafiyyah gruppen som håller fast vid sanningen. Det är den som det är obligatoriskt att tillskrivas och arbeta med. Inga andra grupper skall anses tillhöra gruppen som kallar. Ty den är motstridande. Hur skall vi följa en grupp som motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Salafs väg? Den grupp som motstrider Salafiyyah motstrider sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg.

Att säga att Salafiyyah är en av de islamiska grupperna är fel. Salafiyyah är den enda gruppen som det är obligatoriskt att följa, handla utmed, slutas till och gå ut i Djihâd med. Det är inte tillåtet för en muslim att sluta sig till någon annan grupp eftersom den är avvikande. Behagas en människa av att sluta sig till de avvikande? En muslim behagas inte av det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda efterträdares Sunnah.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den räddade gruppen:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Vill man räddas utan att ta vägen till räddningen?

Hoppas du på räddning utan att färdas på dess väg?
Båten flyter ju inte på det torra