Skillnaden mellan Messias och Messias

al-Masîh, messias, är ´Îsâ bin Maryam. Grunden till namnet Masîh ärمسح, vidrörning. När han rörde vid sjuka, som blinda och spetälska, frisknade de till med Allâhs tillstånd. Det har även nämnts andra anledningar till namnet.

Även ad-Dadjdjâl kallas för ”Masîh”. Han kallas också för Masîkh efterمسخ, förvandling. Den kändaste åsikten är dock att båda kallas för ”Masîh”.

Enligt en teori kallas ad-Dadjdjâl för ”Masîh” för att han skall gå,يمسح, över hela jorden. Det kommer inte att finnas en mark utan att han sätter sin fot på den. Det enda undantaget är Makkah och al-Madînah som skyddas mot honom av Allâh, vilket nämns i den autentiska hadîthen1. När han slår sig ned utanför al-Madînah börjar jorden skälva. Efter det lämnar dess hycklare och onda människor staden och beger sig till honom. Det finns inget som säger att liknande sak inte kan hända Makkah. I och med att det skall hända al-Madînah så kommer det även att hända Makkah ehuru jag inte har läst något om jordbävningar i Makkah. När han kommer dit skall hans trosfrände bege sig till honom.

1al-Bukhârî (1881) och Muslim (2943).