Skillnaden mellan islamisk djihâd och Khawâridjs metodik

Fråga: Det finns grupper som oberättigat talar i islams namn, manar till djihâd och talar i självförsvarande syfte för att sedan skada islam oerhört mycket genom att orsaka blodbad, synda, terrorisera trygga människor och splittra samfundet. Vad säger ni om det?

Svar: Djihâd är islams spjutspets och lov och pris tillkommer Allâh. Djihâd och hidjrah hör till de bästa handlingarna i islam. Det är dock den muslimske makthavaren som förfogar över djihâd. Det är han som befaller det, verkställer det och har uppsyn över det antingen själv eller också med sin ställföreträdare. Det nämns i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs trosrelaterade böcker. Däri står det att djihâd pågår fram till Domedagen med såväl fromma som syndiga ledare. Det är alltså det som är föreskriven djihâd.

Beträffande blodbad och olydnad mot makthavaren, så är det Khawâridjs metodik och fördärv på jorden. Det är en förstörelse och inte djihâd.