Skillnaden mellan Irak och Saudiarabien

Jag ursäktar inte Saudiarabien för att de hämtade USA, utan för att de fruktade för sig själva när de såg hur Kuwait försvann. De vet att de inte var dugliga till krig och i synnerhet inte mot den irakiska armén som hade krigat i många år. De fruktade att Saudiarabien skulle styras av Ba´th-partiet om Irak belägrade landet. Därför bad de förbjudna människor om hjälp. I Sunnah har vi profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vi ber inte avgudadyrkaren om hjälp.”

När jag säger att Irak hade fel för att ha agerat fientligt säger jag också att Saudiarabien hade fel när de hämtade muslimernas värsta fiender. När jag säger att båda parterna hade fel får vi inte glömma den mycket stora skillnaden mellan dels de två regeringarna och dels de två folkslagen. Å ena sidan kan jag inte föreställa mig att Iraks makthavare kan betydelsen av trosbekännelsen utmed Salafs innebörd som vi kallar människorna till. Å andra sidan kan alla i Saudiarabien, från den största personligheten till den minsta, korrekt Tawhîd. Vi får inte glömma den här stora skillnaden. Vi måste visa skillnaden mellan de båda regeringarna. Vi får inte betrakta dem jämlika; det är orättvist:

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

Åhörare: Det finns de som föredrar det första folkslaget framför det andra.

al-Albânî: Vissa måttliga människorna betraktar regeringarna jämlika. Det stämmer att folk som inte vet vad som händer säger som du sade. Den saudiska befolkningen förstår Tawhîd bättre än alla andra islamiska folkslag. Därför var det en nödsituation att Saudiarabien förblev enat och skonat från Ba´th-partiets eller en hednings belägring, men dessvärre gjorde de fel. De ville försvara sig mot Ba´th-partiets fara och hämtade istället vilsnare otrogna. Jag bad vissa av dem (helt utan drift och entusiasm) föreställa sig att Irak belägrar Saudiarabien. Den irakiska regeringen representerar inte det irakiska folket. Det irakiska folket är muslimer. Men Bush och liknande hedningar representerar sitt folk. När USA kommer till Saudiarabien så betyder det att otron belägrar Saudiarabien, men när Irak gör så är dess befolkning muslimsk även om Ba´th-partiet också är otroget om de inte ångrar sig. Iraks fara är alltså mindre. Därför säger jag att de gjorde fel två gånger.

15:8