Skillnaden mellan eldartilleri i Djihâd och bränning av fångar

Abû Dâwûd sade:

775 – Sa´îd bin Mansûr berättade för oss: Mughîrah bin ´Abdir-Rahmân al-Hizâmî berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från Muhammad bin Hamzah al-Aslamî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till ledare över en brigad och sade:

”Jag begav mig ut med den. Då sade han: ”Om ni griper den och den så skall ni bränna honom.” Jag vände mig om varpå han kallade på mig. Jag gick tillbaka till honom och han sade: ”Om ni griper den och den så skall ni döda honom och inte bränna honom. Ingen annan än eldens Herre straffar med elden.”

Detta är endast förhatligt om den otrogne tillfångatags och grips. Annars har Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillåtit att de otrogna attackeras med eld i samband med krig. Han sade till Usâmah:

”Attackera Ubnâ på morgonen och bränn.”

Både Sufyân ath-Thawrî och ash-Shâfi´î tillåter att fästningar beskjuts med eldar men understryker att det är rekommenderat att inte göra det så länge muslimerna klarar av att kriga och att de endast får använda sig av eldartilleri om de fruktar nederlag.