Skillnad på rättrogna Sûfiyyah och vilsna Sûfiyyah

De rättrogna bland dem höll sig till den raka vägen och brydde sig inte om tankar och inspirationer förrän de hade bevittnats av två vittnen. al-Djunayd berättade att Abû Sulaymân ad-Dârânî sade:

Ibland kunde jag höra en anekdot från folk som fastnade flera dagar i mitt hjärta. Jag godtog inte den förrän två ärliga vittnen från Qur’ânen och Sunnah hade vittnat om den.”

Abû Yazîd sade:

Om ni ser en person utföra underverk till en sådan grad att han svävar i luften, skall ni inte luras av honom förrän ni ser hur han förhåller sig till påbud, förbud och gränser.”

Han sade också:

Den som låter bli att läsa Qur’ânen, komma till samlingsbönerna, närvara vid begravningsbönerna, besöka sjuklingar och hävdar detta, har bara hävdat.”

Sarrî as-Saqtî sade:

Den som säger sig inneha en dold kunskap som inte är överensstämmande med hans uppenbara framträdande, förfelar.”

al-Djunayd sade:

Vår inriktning är tyglad med Qur’ânen och Sunnah. Den som inte memorerar Qur’ânen, skriver ned hadîther och studerar Fiqh, skall inte tas efter.”

Abû Bakr ad-Daqqâq sade:

Den som slarvar med de yttre påbuden och förbuden berövas på hjärtats inre beskådning.”

Abûl-Husayn an-Nûrî1 sade:

Om du ser en person påstå att han har ett speciellt tillstånd med Allâh och sedan avviker från den föreskrivna kunskapen, så skall du inte närma dig honom. Om du ser en person påstå att han besitter ett speciellt tillstånd som inte är överensstämmande med hans yttre, så skall du misstänka hans religion.”

Abû Sa´îd al-Kharrâz sade:

Allt inre som motstrider det yttre är falskt.”

al-Djarîrî sade:

Hela vår sak är baserad på en grej: se till att ditt hjärta är medvetet om Allâh bevakar dig och att du efterlever din kunskap.”

Abû Hafs sade:

Den som inte väger sina tillstånd och handlingar med Qur’ânen och Sunnah eller misstänker sina idéer skall ni inte skriva ned bland soldaterna.”2

Så fint sagt av Abû Ahmad ash-Shîrâzî när han sade:

Förr brukade Sûfiyyah skratta åt Satan. Numera skrattar Satan åt Sûfiyyah.”3

1Alla dessa citat är från deras föregångsmän. Han argumenterar mot dem med deras föregångsmän.

2Allt detta är vittnesmål från deras föregångsmän; den som går emot Qur’ânen och Sunnah och vars inre går emot hans yttre tillhör de vilsna och inte Ahl-ul-Haqq.

3Förr brukade Sûfiyyah göra narr av Satan och be om skydd mot honom. Med tiden har de eskalerat så att Satan har börjat göra narr av dem och deras väg. Ibn ´Arabî sade:

Jag tillhörde Iblîs soldater till dess att jag steg i rang

därefter blev Iblîs till en av mina soldater