Skillnad på krigen i Afghanistan och Irak

Att bara samla och rekrytera människor och förstärka dem materiellt leder ingenvart. Irak är enligt fienden den starkaste militärmakten i Mellanöstern. Vad hade Irak för nytta av det när de övriga länderna enades mot dem? Ingen alls. Men jag tror att resultatet hade varit annorlunda om armén bara vore troende. Det resultatet såg vi från kampen i Afghanistan. Visserligen var även afghanerna långt borta från islam inom flera aspekter, men deras syfte var kamp och islamiskt land. I Irak var ingetdera syfte. Därför var min beklagliga ståndpunkt att om en muslim står inför två nackdelar, väljer han den minsta av dem. Antingen att USA ockuperar dessa länder eller också att Baathpartiet kanske gör det. Jag anser det sistnämnda alternativet vara den minsta nackdelen. Men att jag stödjer Baathpartiet eller en viss individ är något som inte har något med islam att göra.