Skall kvinnan som blir ren under ´Asr även be Dhuhr?

Fråga: En kvinna blir kvitt sin månadsperiod under ´Asr. Är hon ålagd att slå ihop Dhuhr med ´Asr?

Svar: Ja, det måste hon göra. Ty dessa böner slås ihop vid ursäkt – och detta är en ursäkt. Två bönetider blir till en vid ursäkt.