Skälet bakom hatet till de otrogna

Det är obligatoriskt att älska Allâh (djalla wa ´alâ), Hans sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) och de troende. Det får inte finnas kärlek till de otrogna i hans hjärta om det så är för världsliga ändamål. Om muslimen har affärer med avgudadyrkarna och de otrogna inom världsliga ändamål har han ytliga affärer med dem utan kärlek till dem. Han får inte ha kärlek i hjärtat till dem. Varför inte? Därför att hedningens hjärta förtalar Allâh. Hedningen förtalar Allâh med sina handlingar när han tror på andra gudar. Den troende älskar ju Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende. Då går det inte att älska någon som besitter avguderi – och skydd sökes hos Allâh.