Självmordsattentat för en längre bort från Allâh

Vad gäller handlingarna [som man man visar ilska mot Allâh med], så är det bland annat att slita sönder kläder, slå sig på kinderna, dra sig i håret och dylikt. Vissa gör så. Det dock allvarligaste, vidrigaste och värsta av dem alla är självmord. Det finns människor som begår självmord när de råkar ut för olyckor som de inte klarar av att leva med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss om mannen som blev sårad och inte klarade av att härda. Han gjorde något man inte får göra och Allâh ålade honom helvetet.

Den som tar sitt eget liv för att undkomma denna olycka – kommer han verkligen att undvika den? Svara! Nej. Han kommer inte att undvika den. Han tror att han har pustat ut efter att ha tagit sitt liv. Det stämmer emellertid inte. Om han dör straffas han i helvetet så som han tog sitt liv. Däri kommer han att förbli i all evighet.

Således fördömer vi våra bröder som beger sig till det belägrade Palestina för att spränga sig själva bland judarna. De tror att handlingen för dem närmare Allâh. Faktum är att de endast kommer längre bort från Honom. De dödar ju sig själva! Självmord är en allvarlig synd. Man straffas i Elden så som man tog sitt liv. Vi säger dock inte att de tillhör den här kategorin av människor eftersom de gör det utav Idjtihâd. De tror att handlingen är bra. En person som gör något utav missuppfattning förlåts förhoppningsvis.

Handlingen är dock förbjuden enligt Sharî´ah och den hör inte till Djihâd för Allâhs sak.

Handlingen är likaså ologisk. Hur många judar dödar han om han spränger sig själv? Han kommer som mest döda 50-100 stycken. Hur blir judarnas reaktion då? De kommer att döda hundratals och bli extremare än det du nu ser av deras belägring av landet.

Men de flesta tittar inte på konsekvenserna. De tänker inte längre fram.