Shî´ah har inte Ahl-ul-Bayts lära

Imâmiyyah avviker från de flesta fundamentala lärorna som Ahl-ul-Bayt tror på. Ingen av Ahl-ul-Bayts imamer som ´Alî bin al-Hasan, Abû Dja´far al-Bâqir och hans son Dja´far bin Muhammad as-Sâdiq förnekar synen av Allâh, säger att Qur’ânen är skapad, förnekar ödet, säger att det finns bevis för att ´Alî är den förste kalifen, säger att de tolv imamerna är felfria eller förtalar Abû Bakr och ´Umar. De bekräftade och mångfaldiga rapporteringarna från dessa personer är kända och tillgängliga och hör till Ahl-us-Sunnah referenser.

Râfidhahs Shuyûkh erkänner att läran om Tawhîd, Allâhs egenskaper och ödet inte är tagen från Qur’ânen, Sunnah och Ahl-ul-Bayts imamer. De hävdar att den är bevisad av intellektet, vilket även Mu´tazilah säger. Faktum är att de har tagit sin lära från Mu´tazilah som är deras lärare inom Tawhîd och ´Adl, rättvisan. De erkänner att de endast har tagit föreskrifterna från Ahl-ul-Bayts imamer.