Sheelat är sång

Fråga: Det har kommit många frågor om det som lekmännen kallar för ”Sheelat”. Är det tillåtet?

Svar: Det är toner. Vad är det som tillåter det? Det är en form av sång. Det är en kollektiv och melodisk röst. Det är sång.